Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης του πρόβατου φυλής Σερρών

Το Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης του πρόβατου φυλής Σερρών άρχισε το 1984 σε 23 κτηνοτροφικές μονάδες και σε 2.226 συνολικά ζώα.

Περιεχόμενα

1 - Εισαγωγή

2 - Πίνακας Εξέλιξης Γαλακτοπαραγωγής και Διάρκεια Γαλακτικής Περιόδου

3 - Στόχοι του Συνεταιρισμού

 

Εισαγωγή


Σήμερα στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 32 μονάδες με περίπου 5.400 πρόβατα, εκ των οποίων τα 200 είναι αρσενικά και τα. 5.200 θηλυκά αρμεγόμενα. Ο πληθυσμός των προβάτων φυλής Σερρών εμφανίζει πτωτική τάση, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την εισαγωγή προβάτων άλλων φυλών (κυρίως Lacaune, αλλά και Χίου) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την τύχη του καθαρού πληθυσμού της φυλής.

 

Πίνακας εξέλιξης Γαλακτοπαραγωγής και Διάρκεια Γαλακτικής Περιόδου


Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των μονάδων, των ζώων, της εμπορεύσιμης γαλακτοπαραγωγής και της διάρκειας γαλακτικής περιόδου του ελεγχόμενου πληθυσμού προβάτων φυλής Σερρών για την περίοδο 1985-2010.

Έτος

Αριθμός ελεγχόμενων ζώων

Αριθμός μονάδων

Γαλακτοπαραγωγή (kg)

Διάρκεια γαλακτικής περιόδου (ημέρες)

1985

2.226

23

127

171

1986

3.146

39

113

158

1986

3.624

37

125

184

1987

3.560

37

113

160

1988

3.499

37

109

162

1989

3.749

38

95

145

1990

3.586

38

102

156

1991

5.971

70

109

161

1992

6.606

79

126

184

1993

6.604

79

115

198

1994

5.223

60

120

195

1995

5.675

58

122

197

1996

6.374

65

ΜΟΝΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1997

6.374

65

125

192

1998

7.074

77

108

156

1999

7.624

77

111

207

2000

2.226

23

127

171

2003

6.628

56

ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 5.1

2004

6.832

57

136

190

2005

6.698

54

140

223

2006

7.084

62

138

213

2007

6.862

62

138

205

2008

6.593

62

135

212

2009

5.585

31

ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 214

2010

5.637

32

ΜΟΝΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πορεία του Προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης των προβάτων φυλής Σερρών για την περίοδο 1985-2010.

 

Στόχοι του Συνεταιρισμού


Το πρόβατο φυλής Σερρών είναι ένα καλό πρόβατο για την ημι-οικόσιτη και ποιμενική προβατοτροφία. Λόγω της καλής κατασκευής του μαστού του είναι κατάλληλο για μηχανική άμελξη. Σχετικά με τη γαλακτοπαραγωγή υπάρχει μεγάλη παραλλακτικότητα στα κοπάδια, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα σημαντικής βελτίωσης.

Δυστυχώς ο πληθυσμός της φυλής προβάτων Σερρών παρουσιάζει οξεία πτωτική τάση λόγω των ανεξέλεγκτων διασταυρώσεων, τις περισσότερες φορές με ζώα ακατάλληλα.

Η φυλή προβάτων Σερρών, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρει ως προς την αντοχή στις δυσμενείς συνθήκες εκτροφής, την γρήγορη και εύκολη προσαρμογή της στη μηχανική άμελξη και την ποιότητα του γάλακτος, μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή προϊόντων με ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και συνδεδεμένων με τον τόπο προέλευσής τους.

Οι στόχοι του Α.Σ. «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ» για τα επόμενα έτη είναι:

  • Άμεση ένταξη της φυλής προβάτων Σερρών στις υπό εξαφάνιση φυλές.
  • Εξασφάλιση της πατρότητας όλων των παραγώγων σε ακόμη υψηλότερο βαθμό στις εκτροφές, μέσα από την κατάλληλη αναπαραγωγική διαχείριση και την πρακτική των σχεδιασμένων συζεύξεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση των γενεαλογικών πιστοποιητικών για όλα τα ζώα.
  • Καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης των εξωτερικών μορφολογικών χαρακτηριστικών της φυλής.
  • Δραστηριοποίηση του Συνεταιρισμού στην οργανωμένη πώληση των ζώων αναπαραγωγής και αναβάθμιση και εξέλιξη του Συνεταιρισμού ως επίσημου φορέα αναπαραγωγής καθαρής φυλής για το πρόβατο φυλής Σερρών.
  • Επανάληψη του ελέγχου των αποδόσεων στις εκτροφές.
  • Ένταξη στο Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης της φυλής προβάτων Σερρών πληροφοριών που αφορούν την ανθεκτικότητα των ζώων στη Scrapieκαι διάδοση των αρσενικών με ανθεκτικό γονότυπο στον υπόλοιπο πληθυσμό εντός και εκτός νομού.
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους κτηνοτρόφους του Α.Σ. «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ».