Δραστηριότητες

Από το Μάιο του 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2008 ο Α.Σ. «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ» επιδοτήθηκε μέσω του «Ολοκληρωμένου προγράμματος υπηρεσιών στήριξης των κτηνοτρόφων της Ελληνικής υπαίθρου για την παραγωγή και χρησιμοποίηση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού αναπαραγωγικού κεφαλαίου», στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000-2006», και υλοποίησε τις παρακάτω Δράσεις:

 • Δράση 1: Ίδρυση και τήρηση γενεαλογικού βιβλίου και μητρώου και εκτίμηση των γενετικών αξιών προβάτων φυλής Σερρών.
 • Δράση 2: Έλεγχος αποδόσεων προβάτων φυλής Σερρών και ατομικός και απογονικός έλεγχος τους.
 • Δράση 4: Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των Δράσεων 1 και 2.
 • Δράση 5: Προμήθεια κριών φυλής Σερρών από κτηνοτρόφους-μέλη του Συνεταιρισμού.

Από τον Οκτώβριο του 2009 ο Α.Σ. «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ» επιχορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνμέσω της Δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», Μέτρο 214 του ΠΑΑ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΖΗΣ» και σε συνεργασία με το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Νέας Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης υλοποιεί τις παρακάτω Δράσεις:

 • Δράση 1: Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας και καθιέρωση - διατήρηση γενεαλογικών βιβλίωνστα πρόβατα φυλής Σερρών.
 • Δράση 3: Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διάδοση και χρήση των προβάτων φυλής Σερρών στην κάθε περιοχή και κτηνοτρόφο του Α.Σ. «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ».

Τελικός στόχος των Δράσεων ήταν και είναι:

 • η τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου των προβάτων φυλής Σερρών.
 • Ο έλεγχος των αποδόσεων των προβάτων φυλής Σερρών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Α.Σ. «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ».
 • Η επιλογή και η αναπαραγωγή των πλέον καθαρόαιμων και παραγωγικών προβάτων της φυλής Σερρών, τα οποία κάτω από τις επικρατούσες εντατικές συνθήκες εκτροφής θα εξασφαλίζουν στον κτηνοτρόφο το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα.
 • Η αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των εκτροφέων προβάτων φυλής Σερρών και η ενημέρωση των κτηνοτρόφων σε θέματα εκτροφής και διαχείρισης των ζώων τους.
 • Η δημιουργία υλικού για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και η συμμετοχή του Α.Σ. «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ» σε εκθέσεις για την προβολή της φυλής προβάτων Σερρών.

Στον Συνεταιρισμό εργάζονται σήμερα για την υλοποίηση των παραπάνω ένας γεωπόνος, ένας ελεγκτής γενεαλογικών στοιχείων και ένας χειριστής Η/Υ.