Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Ν.Σερρών Φυλής Σερρών «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ»

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Ν.Σερρών Φυλής Σερρών «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ».

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΠΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος
ΚΟΤΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γραμματέας
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ταμίας
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος