Αφίσες του Αγροτικού Συνεταιρισμού

 

Φυλή Προβάτων Σερρών - Α.Σ.Π.Φ.Σ. Στρυμών - 2009
Φυλή Προβάτων Σερρών - Α.Σ.Π.Φ.Σ. Στρυμών - 2010
Φυλή Προβάτων Σερρών - Α.Σ.Π.Φ.Σ. Στρυμών - 2011

 

 

Κατεβάστε τις αφίσες του συνεταιρισμού: