Αγροτικός Χάρτης Σερρών

Παρουσίαση της χωροταξικής κατανομής εκτροφών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Γενετικής Βελτίωσης του προβάτου φυλής Σερρών το 2011.

Αγροτικός Χάρτης Σερρών 2011

Κατεβάστε τον χάρτη: