Ο Στρυμών

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων νομού Σερρών φυλής Σερρών "Ο ΣΤΡΥΜΩΝ" ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη γενετική βελτίωση και προώθηση της φυλής προβάτων Σερρών.

Ο Συνεταιρισμός έχει έδρα τη Νιγρίτα και σε αυτόν συμμετέχουν 32 εκτροφές προβάτων φυλής Σερρών με περίπου 5.400 ζώα.

Σήμερα μέσω της Δράσης 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», στα πλαίσια του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 – 2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», ο Α.Σ. «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ» υλοποιεί, σε συνεργασία με το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης Πρόγραμμα Τήρησης Γενεαλογικού Βιβλίου στα Πρόβατα φυλής Σερρών και Πρόγραμμα Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διάδοση και χρήση των προβάτων φυλής Σερρών σε κάθε κτηνοτρόφο του Α.Σ. «Ο ΣΤΡΥΜΩΝ».

Μέσα από τις Δράσεις αυτές καταγράφονται τα γενεαλογικά στοιχεία των ζώων, παρέχεται τεχνική υποστήριξη στους κτηνοτρόφους για τη διαχείριση των εκτροφών τους και δίνεται η δυνατότητα επιλογής και προώθησης καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής.